Ke stažení

Přihláška pro zájemce o členství v Posázavském Klubu Historických Vozidel (vyplnitelné PDF)

Informace pro zájemce o členství v klubu:

Pro získání členství je nutné vyplnit výše uvedenou přihlášku a zaslat ji poštou na adresu Klubu. Přihlášku je nutné podepsat, následně bude schválena členskou schůzí.  V mezičase po zaslání vyplněné přihlášky postačí zaplatit členský příspěvek na účet Klubu 1906880002/5500 (jako var. symbol uvést datum narození ve tvaru RRMMDD). Přihláška může být schválena dodatečně, platí od okamžiku předání a zaplacení členského příspěvku. Důležité je uvést e-mailový nebo alespoň telefonický kontakt.

V rámci vyplňování přihlášky není nutné vyplňovat kolonky "Druh členství" a "Funkce" - bude doplněno předsednictvem klubu.

Členský poplatek je stanoven ve výši 500,- Kč ročně (příp. 300,- Kč ročně pro studenty a členy nad 60 let). Ceny zde jsou stanoveny jako platba AČR + platba za členství v PKHV .

Top